Jaaropleiding HSP-coach

Met de opleiding HSP-coach bied jij je cliënten specifieke begeleiding bij hooggevoeligheid. Veel HSP'ers, hoogsensitieve personen, vinden het moeilijk om in onze drukke maatschappij met hun hooggevoeligheid om te gaan. Als HSP-coach werk je met de cliënt aan het vergroten van zijn zelfinzicht en het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. De praktische oefeningen en technieken uit de opleiding HSP-coach zijn direct toepasbaar in je eigen coachingspraktijk of bij je werk als therapeut of in de klas.

Het is een unieke opleiding die je nergens anders op deze manier kan volgen.

Het is een verzameling van informatie, technieken, methodieken die uitgebreid getest zijn in mijn eigen praktijk en in mijn eigen klassen in mijn carrière als onderwijzeres.

Ik bied je alles wat ik de afgelopen jaren geleerd, gevolgd en toegepast heb.

 

Voordelen

 • Bied professionele begeleiding op maat
 • Ontwikkeld door een vakspecialist
 • Help hooggevoelige mensen in hun kracht te staan
 • Steeds meer vraag naar specialistische begeleiding, ook in het onderwijs door inclusie
 • Meteen in de praktijk omzetten en oefenen
 • Kleine groep, zodat je goed begeleid en opgevolgd wordt
 • Ruimte om eigen casussen te bespreken en coachtips te ontvangen

 

Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Je krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat je de lesstof gemakkelijk kan opnemen en onthouden.

 

Wat kun je ermee?

 

Met HSP-coaching kan jij je hooggevoelige cliënten/ kinderen specifieke begeleiding bieden. Niet alleen coaches, maar ook therapeuten en leerkrachten kunnen de praktische oefeningen en technieken direct toepassen in hun werk.

Wat is hsp? Het zenuwstelsel van HSP’ers is gevoeliger voor zintuiglijke indrukken dan bij de gemiddelde mens. Veel hoogsensitieve personen hebben een goede intuïtie en voelen een diepe verbinding met mensen, dieren en de natuur. Ze hebben een rijk gevoelsleven en worden snel geraakt door de schoonheid van details.

Toch kost het de meeste HSP’ers moeite om goed met hun hoogsensitiviteit om te gaan, want verhoogde gevoeligheid heeft ook nadelen. Doordat HSP’ers meer openstaan voor prikkels van buitenaf raken ze eerder van slag. Dit gebeurt vooral als ze gedurende langere tijd intense prikkels te verwerken krijgen. De innerlijke verwerking van prikkels van buitenaf kost veel tijd en energie.
Na afronding van de opleiding HSP coach beschik je over de kennis en vaardigheden om cliënten beter om te leren gaan met de nadelen van hun hoogsensitiviteit én de voordelen ervan optimaal te benutten. Bij volwassen HSP’ers richt jij je waar nodig op het verbeteren van relaties, de acceptatie van HSP, het reguleren van prikkels, en het vergroten van de frustratietolerantie en het aantal ontspanningsmomenten. De opleiding besteedt speciale aandacht aan hoogsensitiviteit bij kinderen. Je leert onder meer met hoogsensitieve kinderen werken aan assertieve vaardigheden en het nemen van rust.

 

 

Wat leer je?

 

De opleiding HSP-coach biedt je de kennis en vaardigheden die je kan inzetten bij een specifiek begeleidingsplan voor HSP’ers. Je leert onder andere over:

 • De kenmerken van hoogsensitiviteit
 • Veelvoorkomende problemen die HSP’ers ervaren
 • De relatie tussen hoogsensitiviteit, stress, angst en burn-out
 • Acceptatie van en omgaan met hoogsensitiviteit
 • De kracht van HSP
 • Prikkelregulatie en frustratietolerantie vergroten
 • Een begeleidingsplan op maat maken

Daarnaast besteedt de opleiding HSP-coach speciale aandacht aan coaching bij hoogsensitiviteit bij kinderen.

In de tweede module leer je allerlei methodieken en technieken die je kan inzetten in je praktijk.

 • Kleurcoaching
 • Aromatherapie
 • Beeldend werken

In de derde module gaan we de praktijk opstarten:

 • Hoe krijg je cliënten?
 • Deontologische code
 • Werken aan je zichtbaarheid: sociale media - website
 • Opvolging van je cliënten

De leerdoelen van de opleiding HSP coach:

 • Je kent de kenmerken van hoogsensitiviteit en weet hoe deze in kaart kunnen worden gebracht.
 • Je kent de problemen die veel HSP’ers ervaren.
 • Je begrijpt hoe het hoogsensitieve lichaam prikkels verwerkt.
 • Je kent het verband tussen hoogsensitiviteit en psychische stoornissen.
 • Je weet hoe hoogsensitiviteit zich bij kinderen uit.
 • Je kent oefeningen om de assertieve vaardigheden van het hoogsensitieve kind te versterken en het te stimuleren rust te nemen.
 • Je begrijpt hoe hoogsensitiviteit een negatieve invloed kan hebben op de relaties van HSP’ers.
 • Je kent oefeningen om de relaties van HSP’ers te verbeteren.
 • Je begrijpt hoe hoogsensitiviteit als kracht kan werken.
 • Je kent oefeningen om met HSP’ers aan een waardengericht leven te werken.
 • Je begrijpt hoe hoogsensitiviteit invloed kan hebben op het ontstaan van stressklachten.
 • Je kent de fases van een coachtraject gericht op herstel bij HSP’ers met een burn-out.
 • Je kent de uitgangspunten en toepassingsmogelijkheden van de techniek ‘inzichtgevend counselen’ die binnen HSP-coaching kan worden gebruikt.
 • Je kent oefeningen om prikkelregulatie en emotiemanagement bij HSP’ers te bevorderen.
 • Je kent oefeningen om mindfulness, psychologische flexibiliteit, waarden geleide actie en acceptatie van verminderde prikkelbelastbaarheid bij HSP’ers te bevorderen.

DUUR: 1 jaar basisopleiding

Na de basisopleiding mogelijkheid om te starten met de opleiding Coach in de praktijk.

 

Opleiding tot HSP-coach

€ 4.499,00

Opleiding tot HSP-coach

€ 4.499,00

Wil jij je eigen coachpraktijk opstarten?

Wil jij graag je expertise inzetten op hooggevoeligheid?

Start dan met de opleiding HSP-coach.

MODULE 1: Hooggevoeligheid: kinderen en volwassenen (3 lessen)

MODULE 2: Technieken - methodieken

    - kleurcoaching (10 lessen)

    - aromatherapie (5 lessen)

    - beeldend werken (2lessen)

MODULE 3: Je eigen praktijk opzetten (10 lessen) - in de praktijk oefenen

    - zichtbaarheid

    - klanten werven

    - opvolging

Jaaropleiding : 30 lesdagen van 10-15u

Startdagen:
vrijdag 7 juli 2023 om 10u
Max  5 kandidaten per keer