De informatie in deze training is uitsluitend voor informatie doeleinden, niet als medische instructie ter vervanging van het advies van uw arts of voor een door de arts voorgeschreven behandeling. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van enige behandeling, procedure, lichaamsbeweging, dieetaanpassing, actie of toepassing van medicatie die voortvloeit uit het lezen of volgen van de verstrekte informatie.

Als u ziek bent of vermoedt dat u een medisch probleem heeft, raden wij u ten zeerste aan uw medische gezondheidsarts of andere competente professional te raadplegen voordat u een van de suggesties in deze training overneemt of daaruit conclusies trekt.

 

Deze training is puur ter informatie en educatie.