Doorbraaksessie met opvolging

€ 299,00

We starten met een kleurencoachsessie om jouw doorbraak te realiseren. Daarna doen we een opvolgingstraject , waarin ik je aanmoedig en tips geef om de kleuren meer te gaan implementeren.

Na drie maanden volgt er een opvolgsessie om de volgende stappen te zetten.

Sessie 1: kleursessie

Sessie 2: tussentijdse afspraak - opvolging

Sessie 3: evaluatie, volgende stap

Tussentijds berichten ter opvolging, aanmoediging

Na boeking, bel ik je even op om een afspraak vast te leggen.